Download de app
Download de app
Navigatie knop

60.000 gebruikers staan klaar om uw gemeente te scannen

Ongehinderd door uw gemeente...
...samen maken we Nederland toegankelijker.

Zorgen dat iedereen kan meedoen

Gemeenten zijn vanuit de WMO, de Omgevingswet verantwoordelijk om publieke en openbare ruimtes voor iedereen toegankelijk te maken en te zorgen dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Bovendien neemt deze verantwoordelijkheid alleen maar toe met de ratificatie van het VN verdrag en de wettelijk verplichte toegankelijkheidsnorm die op 1 januari 2017 van kracht is gegaan. Hoog op de agenda staat bovendien de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een lichamelijke beperking. Maar hoe doet uw gemeente dat? Waar begint u? En niet in de laatste plaats: waar haalt u tijd, middelen en kennis vandaan?

De voordelen van een Ongehinderde gemeente

Foto van jonge meiden die aan het winkelen zijn waarvan er één in een rolstoel zit.

Duizenden mensen met een beperking staan paraat

10 tot 15% van de inwoners van uw gemeente heeft een lichamelijke beperking: blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelers, doven en slechthorenden en mensen met een assistentiehond. En gezien de vergrijzing neemt dat percentage alleen maar verder toe. Zij willen uit hun mobiele isolatie raken, minder afhankelijk zijn van anderen en (keuze)vrijheid verkrijgen. En ze staan klaar om in beweging te komen. Dus wie kan u beter helpen bij het uitrollen van uw verantwoordelijkheid? Juist die mensen zelf!

Ongehinderd app

Instapklaar platform uw gemeente

Ongehinderd is een gebruiksklaar, schaalbaar platform in de vorm van een app en website. In slechts enkele maanden vanaf uw deelname kan de app binnen uw gemeente gelanceerd zijn. Instapklaar zodat u niet hoeft te investeren in kostbare applicaties en websites.

Twee vrouwen in een café, waarvan er een in een rolstoel zit, die het café testen

Direct aan de slag met keuringsteam

Het keuringsteam van Ongehinderd toetst een selectie van openbare gebouwen en voorzieningen in uw gemeente en brengt de toegankelijkheid in beeld. De keurmeesters zijn getraind om objectief en efficiënt te toetsen. Op die manier wordt altijd de juiste informatie weergegeven en is de app direct gebruiksklaar.

Tevreden ondernemer

Lokale ondernemers een platform bieden

Ondernemers krijgen ook een toets aangeboden, waarmee de toegankelijkheid van hun zaak in kaart gebracht wordt. Vervolgens komt hun locatie in de Ongehinderd app en op de website en kunnen ze praktische en betaalbare adviezen krijgen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit betekent dat ondernemers bijdragen aan een inclusieve leefomgeving in uw gemeente.

icoon telefoon
60.000
gebruikers app/website
icoon statistieken
15-20%
van inwoners heeft beperking
icoon locatie
8
nieuwe locaties per dag
icoon locaties
10.000
locaties door nederland

Deze gemeenten gingen u voor:


Meld aan voor meer informatie:

Mail naar gemeenten@ongehinderd.nl en ontvang onze digitale informatiebrochure voor gemeenten.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: